Kalkulator średniej ważonej dla uczniów
Zespołu Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym

opracowany na podstawie nowego Statutu Szkoły z dnia 20 września 2016 r.

Podaj ilość ocen: